หมึ่งซิ้ง เทพเจ้าประตูตามความเชื่อของชาวจีน

 

ประเพณีการเซ่นไหว้เทพเจ้าประตู จัดเป็นพิธีสำคัญ 1 ใน 5 ของพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าที่สำคัญของจีน เนื่องจากว่าประตูทางเข้าบ้าน วัดวาอาราม สถานที่สำคัญต่างๆ มีประตูเปิด-ปิด 2 บาน ก็ได้มีเทพเจ้าเฝ้าประตูบานละหนึ่งองค์ คอยพิทักษ์รักษาให้กับครอบครัว

และป้องกันสิ่งเลวร้ายทั้งปวง


เมื่อสมัยหลังราชวงศ์หั่ง เริ่มมีการวาดรูปหมึ่งซิ้งเทพเจ้าประตูบานละ 1 องค์ หมึ่งซิ้งองค์แรกสุดมาจากนักรบผู้กล้าสมัยโบราณนามว่าเซ่งเข่ง เป็นรูปเทพเจ้า

สวมชุดสั้น กางเกงยาว มือถือกระบี่ยาว ลักษณะปราบพิชิตมารผีปิศาจ ครั้นมาถึง

สมัยราชวงศ์เหนือใต้ ก็ได้มีการวาดรูปเทพเจ้าซิ่งทู้ และเทพเจ้าอุกลุ้ยที่บานประตูทั้งสอง

ข้างอย่างเป็นทางการ


ประวัติของเทพเจ้าซิ่งทู้ และเทพเจ้าอุกลุ้ย ว่ากันว่า เมื่อสมัยโบราณที่ดินแดนซางไห้

ที่ภูเขาโต่วซวกซัว มีต้นท้อมโหฬารต้นหนึ่ง มีรากลึกฝังดินถึงสามพันลี้ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นท้อมีประตูผีเป็นทางเข้า-ออกของบรรดา

ภูตผีปิศาจนานาชนิด ที่หน้าประตูทางเข้ามีเทพเจ้าซิ่งทู้ และเทพเจ้าอุกลุ้ย สอง

พี่น้องเฝ้าประตู เมื่อมีภูตผีปิศาจตนใดประพฤติชั่วร้าย ก็จักใช้เชือกมัดจับมา

สังเวยพยัคฆ์ร้าย


เมื่อสมัยราชวงศ์ทั้ง เทพเจ้าหมึ่งซิ้งได้ถูกเปลี่ยนจากเทพซิ่งทู้และเทพอุกลุ้ยมาเป็นเทพชิ่งซกป้อ หรือเทพชิ่งเคว้ง และเทพเอว่ยชี่เก่งเต็ก หรือเทพเอว่ยชี่เกือง มีประวัติว่าที่ริมแม่น้ำเก็งฮ้อ พญามังกรซึ่งมีหน้าที่ให้ฝนตามแต่สวรรค์จะบัญชา ได้ขัดบัญชาสวรรค์ด้วยการบันดาล

ให้ฝนตกเกินต้องการ ทำให้เกิดน้ำท่วมชาวบ้านเดือนร้อน จึงมีโทษโดนประหาร พญามังกรจึงเข้าฝันพระเจ้าทั่งไท้จงให้ช่วยเหลือชีวิต พระเจ้าทั่งไท้จงทรงรับปากจึงชักชวนมหาอำมาตย์งุ่ยเต็งเล่นหมากรุกเป็นการถ่วงเวลา มหาอำมาตย์งุ่ยเต็งเผลอหลับไปงีบหนึ่ง ดวงวิญญาณออกจากร่างไปทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตตัดศีรษะพญามังกรได้สำเร็จ เมื่อพญามังกรตายดวงวิญญาณได้มาเข้าฝันพระเจ้าทั่งไท้จงขอทวงชีวิต นายทัพชิ่งซกป้อและขุนศึกเอว่ยชี่เกืองจึงอาสาตรวจตามที่หน้าประตูพระตำหนังของพระเจ้า

ทั่งไท้จง เหล่าบรรดาภูตผีปิศาจก็ไม่มีตนใดกล้ามาตอแยอีก หลายคืนต่อมา พระเจ้าทั่งไท้จงทรงเห็นความยากลำบากของนายทัพชิ่งซกป้อและขุนศึกเอว่ยชี่เกือง จึงทรงโปรดให้จิตกรประจำพระราชสำนักวาดรูปนายทัพชิ่งซกป้อ และขุนศึกเอว่ยชี่เกืองแขวนที่ประตูพระตำหนักทั้งคู่ ตั้งแต่นั้นมาภายในพระราชวัง

พระตำหนัก 36 ตำหนัก ห้องหอประจำพระตำหนัก 72 ห้อง ต่างสงบปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุข คนทั้งปวงเมื่อเห็นเช่นนั้น ต่างก็พากันเอาอย่าง โดยเขียนรูปหรือวาดรูปของชิ่งซกป้อและเอ่วยชี่เกืองแขวนหรือวาดบนประตูบ้านและตามประ
ตูวัดวาอารามทั่วไป ชิ่งซกป้องและเอ่วยชี่เกืองจึงเปรียบเสมือเทพเจ้าเฝ้าประตู

หรือหมึ่งซิ้งไปจนกระทั่งปัจจุบัน


รูปของเทพเจ้าหมึ่งซิ้ง มักวาดเป็นรูปนายทหารคนหนึ่งหน้าขาว อีกคนหนึ่งหน้าดำ มือถือขวานใหญ่ด้ามยาวที่เอว คนหนึ่งคาดกระบี่ คนหนึ่งคาดกระบอง และมีซองบรรจุ

เกาทัณฑ์ทั้งคู่ แต่ถ้าบ้านไหนไม่ได้วาดรูปเทพเจ้าหมึ่งซิ้งทั้งสอง ก็มักเขียนชื่อท่านทั้งสองบนกระดาษว่าวิ่งกุงและโอ่วส่วยแทนรูปท่านทั้งสองติดไว้บนฝาประตูบ้าน


ปัจจุบันนี้ นิยมไหว้หมึ่งซิ้งเพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องข้าศึกศัตรู ป้องกันผีร้ายไม่ให้มาแผ้วพานบ้านเรือนลูกหลานของเราได้ ตามศาลเจ้า โรงเจ อาจยังมีภาพวาดของท่านขุนพลทั้ง 2 อยู่ แต่ตามบ้านอยู่อาศัย จะใช้เป็นกระถางเล็กๆ อาจเป็นรูปน้ำเต้าหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ แขวนไว้ที่หน้าบ้าน 2 ข้างประตู

เพื่อไหว้ในวาระต่างๆ


บ้านหลังไหนที่อาจไม่ได้ตั้งตี่จู๋เอี้ย ก็อาจไหว้เทพเจ้าประตูแทนได้ หรือไม่มีท

ี่ปักธูปอาจปักที่พื้นหน้าบ้านข้างละ 1 ดอกแทน สำหรับที่ปักธูปแบบของคนจีนอาจมีหลากหลายหรือบางบ้านที่มีตี่จู๋เอี้ย

ก็จุดธูปที่เดียวกัน 7 ดอก 5 ดอกไหว้ตี่จู๋เอี้ย อีก 2 ดอกไหว้หมึ่งซิ้ง

ปักด้านซ้ายมือก่อน คือ 1 ดอกปักลงไปอธิษฐานว่า หมิ้งซิ้งกงป๋อห่อ

แกไหลนั้งนั้ง เผ่งอัง หมายความว่า ขอให้ทุกคนในครอบครับโชคดี

ปักอีก 1 ดอกข้างขวา อธิษฐานว่า หมึ่งซิ้งกงป๋อห่อ กุ้ยนั้งเต้งเต้ง

หมายความว่า ขอให้พบคนดี มีคนอุปถัมภ์


ข้อควรจำ
เมื่อใดที่จะกระทำการไหว้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในบ้าน

ต้องบอกกล่าวเทพหมึ่งซิ้งก่อนว่า ขอให้องค์หมึ่งซิ้งอนุญาตให้วิญญาณ

ได้เข้ามารับเครื่อง... อะไรๆ ต่างๆ ก่อน มิเช่นนั้นบางทีวิญญาณญาติจะ

ไม่ได้เข้าบ้าน เมื่อมีผู้คนภายในบ้านเสียชีวิตนอกบ้าน จะนำกลับมาบ้าน

เพื่อจัดงานศพ ก็ต้องใช้ผ้าสีแดงคลุมองค์หมึ่งซิ้งและตี่จู๋เอี้ยด้วย

---------------------------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูล

http://xchange.teenee.com/index.php?showtopic=57525

รูปภาพจาก 

http://xchange.teenee.com/up01/post-19658-1192523594.jpg

-------------------------------------------------------------------------------

 หมึ่งซิ้ง เขียนภาษาอังกฤษว่าไงครับ

 

วันนี้วันเปิดงานลอยกระทงที่ตาก ผมไปลอยวันพรุ่งครับ 

edit @ 23 Nov 2007 21:22:11 by JaVaSaGi

Comment

Comment:

Tweet


ตำนานนี้.........

ผมก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกัน

#7 By Juninyá on 2007-11-26 19:44

สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ

#6 By Meowzilla Zilla on 2007-11-24 23:47

Ming Sing เขียนแบบนี้มั้ง embarrassed

#5 By ตุ้มเป๊ะ on 2007-11-23 23:51

หุหุ จะไปตาก ลอยกระทงสายใช่ไม๊

มีความสุขนะ ปีหน้าฟ้าใหม่รุ่ง น้องconfused smile

#4 By ตุ้มเป๊ะ on 2007-11-23 23:50

เอ๋~~มาตากเหรอคะ...24 สินะ... ให้ไปรอรับมั้ยคะ.. ในฐานะเจ้าบ้าน sad smile

#3 By Annu on 2007-11-23 23:09

สุขสันต์วันลอยกระทงคร่า

^______^

´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶¶´´¶
¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´´´¶¶¶´´´´¶´¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶
´´´´´¶¶´´´¶´¶´´¶¶´¶´´´´´´´¶´´´´´¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶

#2 By NaD Zzz... on 2007-11-23 22:53

น่าเลื่อมใสในการหา ข้อมูลมายิ่งนัก มีแต่เนื้อๆทั่งนั้น

#1 By Panda_Masamune on 2007-11-23 22:27